Blišč in beda tehnokapitalizma

... ali odpisani, osamljeni in odstavljeni

  • Avtor: Zdenka Kristan
  • Število strani: 289

Cena: 24,90 EUR

Cena klub CICERON: 21,17 EUR

Avtorica monografije Blišč in beda tehnokapitalizma Zdenka Kristan jefilozofinja, prevajalka in publicistka, ki se več desetletij posveča poglobljenemu raziskovanju raznih področij humanistike in družboslovja in ohranjanju kritične tradicije v filozofiji, kritični teoriji in sodobnih filozofskih smereh. Avtoričin prispevek k oblikovanju kritične misli je postajal z leti vse bolj pronicljiv, kot se je mogoče prepričati iz njene nove monografije, pa zaradi izredne aktualnosti tudi domala nepogrešljiv.

 

Tudi v novi monografiji je v ospredju raziskovanje in kritično ovrednotenje sodobne družbe in naših vsakdanjih življenj v njej. Avtorica se loteva velikih vprašanj teorije in aktualnega družbenega razvoja z različnih, a povezanih zornih kotov, mestoma pa tudi z določeno mero ironije, ki še poudari temeljne probleme in dileme ter izpostavi prav tisto, kar bi bilo treba naprej podvreči kritiki in poskusiti čim prej spremeniti ali odpraviti. V tem širšem okviru se monografija Blišč in beda tehnokapitalizma osredotoči na kritično osvetlitev družbenih protislovij v času kapitalizma našega časa in postavi v ospredje prevlado neoliberalizma v domala vseh segmentih sodobne družbe in ekonomske produkcije, s katero je povezan.

Delo prinaša veliko svežine in pomemben prispevek k refleksiji, kritiki in mogočemu vplivu na osnovne determinante in aktualne okoliščine družbenih in individualnih patologij, pa tudi življenja v sodobni družbi nasploh, in je hkrati zgleden primer vključevanja sodobnih filozofskih smeri v analizo, razlago in demokratizacijo naših vsakdanjih življenj. To je še posebej pomembno v obdobju, v katerem je skrb za življenje posameznikov in populacije nekaj, kar naj ne bi bilo le v domeni (in prevladi) ekonomske politike. Filozofija in humanistika morata zastavljati vprašanja, odpirati dileme in težiti k spremembam, ki bodo prihodnjim generacijam omogočila življenje onstran “tehnofilskega, postbiološkega raja”, ki nas nagovarja v tudi naših vsakdanjih življenjih.

Odlomki iz knjige Odlomki iz knjige